INTRASTAT - SK

  • 22.02.2018 - 22.02.2018 | Trenčín | Slovensko
The aim of the seminar is to inform the participants about the INTRASTAT - SK system and its implementation in practice and changes in 2018.

Seminár je určený pre pracovníkov, ktorí sú vo firme zodpovední za vedenie evidencie a ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT, súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23

More information »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary