• Home
  • News
  • Interest in the joint exposures MH SR at international fairs in 2015

Interest in the joint exposures MH SR at international fairs in 2015

  • 17.11.2014

The Ministry of Economy is preparing promote the participation of Slovak companies in international fairs and exhibitions and in 2015 in the form of common exposures.

Pre najbližšie z nich sa spustil prieskum záujmu. Firmy, ktoré prejavia záujem, budú kontaktované zodpovednými pracovníkmi MH SR a informované o ďalšom postupe vedúcim k účasti v spoločných stánkoch MH SR. Prenájom plochy na výstaviskách, stavba stánku, pripojenie energií a základné vybavenie stánkov bude hradené zo štrukturálnych fondov, prípadne z prostriedkov MH SR.

  • autor:
  • SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SCCI - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.

 

Latest Classifieds