• Home
  • News
  • Interest in the joint exposures MH SR at international fairs in 2015

Interest in the joint exposures MH SR at international fairs in 2015

  • 17.11.2014

The Ministry of Economy is preparing promote the participation of Slovak companies in international fairs and exhibitions and in 2015 in the form of common exposures.

Pre najbližšie z nich sa spustil prieskum záujmu. Firmy, ktoré prejavia záujem, budú kontaktované zodpovednými pracovníkmi MH SR a informované o ďalšom postupe vedúcim k účasti v spoločných stánkoch MH SR. Prenájom plochy na výstaviskách, stavba stánku, pripojenie energií a základné vybavenie stánkov bude hradené zo štrukturálnych fondov, prípadne z prostriedkov MH SR.

  • autor:
  • SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary