Injection molding technology II.

  • 26.10.2023 - 27.10.2023 | Poprad | Slovensko
SimulPlast, an expert in the field of plastic injection molding, invites you to the Injection Molding Technology II training in Poprad 26.10. – 27/10/2022. The training is intended for graduates of the Injection Molding Technology I training, to deepen their knowledge of the principles of construction and operation of the inlet and cooling system, deformations of plastics and the solution of some special malfunctions of plastic products.

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Program:

  1. Vtoková sústava – dimenzovanie
  2. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
  3. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
  4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)
  5. Interaktívne riešenie problémov na výliskoch
  6. Prípadové štúdie riešené účastníkmi kurzu pod vedením trénera

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú  prihlášku. Obratom dostanete potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.

Úspešní absolventi získajú certifikát o absolvovaní školenia.

Termín školenia: 26.10. – 27.10.2022 začiatok o 8:00 hod

Miesto  konania: Stredné odborné učilište služieb SZVD, Široká 61, 058 01 Poprad

Cena: 350 €/účastník. Cena je uvedená bez DPH.

Online prihláška »

Ak vám nevyhovuje prihláška v online, tu si ju môžete stiahnuť vo formáte pdf. Po vyplnení ju prosím pošlite na e-mail simulplast@simulplast.sk.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary