Horizont 2020

  • 06.03.2015 - 06.03.2015 | Žilina | Slovensko
Košice, Prešov, Bratislava, Žilina.

Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy.

Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe Network Vás pozýva na seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Zatiaľ sa slovenským firmám príliš nedarí. Príďte sa dozvedieť viac a využite našu bezplatnú pomoc pre Vás. Prídeme za Vami do regiónov – tentokrát sú v pláne Košice, Prešov, Bratislava a Žilina. Účasť je bezplatná! Viac informácií a registrácia.


PROGRAM SEMINÁRA (9:00-11:30)

Blok 1: Možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, možnosti spoločných projektov, SME Instrument a Fast Track to Innovation, výsledky účasti Európy a Slovenska v doterajších výzvach.
Blok 2: Ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania; Právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru.
Prezentujúci: Viera Petrášová (CVTI SR) a Ivan Filus (BIC Bratislava/EEN)

ČAS A MIESTO KONANIA (začiatok vždy o 9:00, predpokladané ukončenie 11:30)

26.2.2015, Košice – v partnerstve s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice;
27.2.2015, Prešov – v partnerstve s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9, Prešov;
4.3.2015, Bratislava – CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava;
6.3.2015, Žilina – v partnerstve s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity v Žiline, Banka Žilina, Legionárska 1, Žilina.

Semináre sú určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy. Bezplatnú registráciu nájdete tu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kontakt:
Email: filus@bic.sk
www.BIC.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary