Health Service

  • 11.11.2015 - 11.11.2015 | Trenčín | Slovensko
Target group: managers of the employer, authorized employees in the care of OHS, OHS manager, community health workers, doctors, employers, etc ..

Program:

  • Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
  • Pracovná zdravotná služba a výkon zdravotného dohľadu – možnosti zabezpečenia výkonu
  • Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekársky posudok
  • Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

    POZVÁNKA 
Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary