• Home
 • News
 • German commercial law - Invitation to the workshop SCCI

German commercial law - Invitation to the workshop SCCI

 • 29.04.2013

The aim of the workshop is to prepare Slovak companies to enter the German market. Since May 2011 it is in Germany need a work permit - is it really true? Do you know what the German authorities require? You are about to enter into a contract with a German partner? Do you have a claim in Germany? For these and other questions can be answered at the workshop.

Program:

Výmena skúseností s ohľadom na vysielanie pracovníkov českých a slovenských spoločností do Spolkovej republiky Nemecko podľa platných zmien zákonov z mája 2011
Výmena skúseností – styk s nemeckými úradmi v spojení s pracovnoprávnymi povoleniami, ako napríklad s úradom práce, colným úradom, cudzineckou políciou a samozrejme s finančným úradom
Rozdiely medzi nemeckým a slovenským insolvenčným riadením: prihlásenie a vyrovnanie
Na čo je dôležité si dávať pozor pred podpisom zmluvy:

 •   dôležité body zmluvy, ktoré chránia Vaše práva ( náhrada škody a reklamácia, vlastnícke právo a výroba podľa výkresu)

Diskusia zo zástupcami spoločností o tom, aká je možnosť dosiahnúť svojich práv, pokiaľ nie je možný mimosúdny dohovor

 •   súdne náklady, súdna príslušnosť a výkon rozsudku

Termín konania:      7. máj  2013, 9.30 - 14.00 hod.

Miesto konania:      Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť 7. poschodie

Kontakt:
 Viera Piknová
 Tel.: 032 6523834
 Fax: 032 6521023
 E-mail: piknova@sopk.sk

 

 • autor:
 • SOPK
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

  SOPK - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary