• Home
 • News
 • German commercial law - Invitation to the workshop SCCI

German commercial law - Invitation to the workshop SCCI

 • 29.04.2013

The aim of the workshop is to prepare Slovak companies to enter the German market. Since May 2011 it is in Germany need a work permit - is it really true? Do you know what the German authorities require? You are about to enter into a contract with a German partner? Do you have a claim in Germany? For these and other questions can be answered at the workshop.

Program:

Výmena skúseností s ohľadom na vysielanie pracovníkov českých a slovenských spoločností do Spolkovej republiky Nemecko podľa platných zmien zákonov z mája 2011
Výmena skúseností – styk s nemeckými úradmi v spojení s pracovnoprávnymi povoleniami, ako napríklad s úradom práce, colným úradom, cudzineckou políciou a samozrejme s finančným úradom
Rozdiely medzi nemeckým a slovenským insolvenčným riadením: prihlásenie a vyrovnanie
Na čo je dôležité si dávať pozor pred podpisom zmluvy:

 •   dôležité body zmluvy, ktoré chránia Vaše práva ( náhrada škody a reklamácia, vlastnícke právo a výroba podľa výkresu)

Diskusia zo zástupcami spoločností o tom, aká je možnosť dosiahnúť svojich práv, pokiaľ nie je možný mimosúdny dohovor

 •   súdne náklady, súdna príslušnosť a výkon rozsudku

Termín konania:      7. máj  2013, 9.30 - 14.00 hod.

Miesto konania:      Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť 7. poschodie

Kontakt:
 Viera Piknová
 Tel.: 032 6523834
 Fax: 032 6521023
 E-mail: piknova@sopk.sk

 

 • autor:
 • SOPK
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

  SOPK - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.

 

Latest Classifieds