• Home
  • Features
  • Gauging shaft GEO 1500 from company CZ Plast sro

Gauging shaft GEO 1500 from company CZ Plast sro

Gauging shaft GEO 1500 from company CZ Plast sro

This product won "Honorable Mention" in MSV Nitra. Gauging shaft GEO 1500 is dedicated osazení meters on the maximum flow Q of 2.5 cubic meters. Maximum outer diameter 600 mm shaft allows the shaft excavations osazovat directly into pipelines for water supply.

Plášť šachty je vyroben metodou rotačního tváření plastů. Materiál použitý pro výrobu je LLDPE.
Šachta je od výrobce standardně vystrojena špičkovým vybavením pro montáž vodoměrů. Na objednávku mohou být vodoměrné sestavy modifikovány dle přání zákazníků.
Standardní vodoměrná šachta obsahuje plášť šachty z PE, plastové víko Reha-Tec o nosnosti 200 kg, vstupní a výstupní šroubení pro osazení vodoměru s roztečí 190 mm se dvěma kulovými ventily a zpětnou klapkou..
Připojovací potrubí PE, DN 32 o minimální délce 150 mm umožňuje napojení potrubí samosvornými spojkami i elektrotvarovkami.
Šachta nemá dno a tím účinně využívá zemní teplo k ohřevu izolovaného prostoru vodoměru a potrubí. I při přerušení odběru vody po delší dobu, nedochází k zamrznutí šachty a poškození jejího vybavení.
Šachty jsou osazovány poklopy o nosnosti 200 kg.
Vodoměrná šachta se osazuje na zhutněný podklad, na materiály pro obsyp nejsou kladeny zvláštní nároky. Pro obsyp nedoporučujeme používat jílovité a slínovité hlíny z důvodu obtížného hutnění.
Obsyp šachty by měl být pečlivě zhutněn, aby v budoucnu nedocházelo k nežádoucím poklesům zeminy okolo šachty a znehodnocování provedených terénních úprav.
Výbava šachty: Poklop plastový REHA-TEC zaizolovaný,  Tělo šachty - vodoměrná zaizolovaná část,  Tělo šachty - podpůrná část,  Vodoměrná souprava,  Držáky potrubí,  Vodovodní potrubí DN 32.
  • autor:
  • archív CZ PLAST s.r.o.
  • CZ PLAST s.r.o.

    CZ PLAST s.r.o.

    Rotary molding of plastics, rotomoulding, thermal, vacuum, rotational molding, sewer shafts, water meter shafts, storage shafts.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary