• Home
  • Features
  • Fully electric injection molding machines JSW, part. 2

Fully electric injection molding machines JSW, part. 2

Fully electric injection molding machines JSW, part. 2

Continued article dated 04/11/2015.


Add 2S Stabile – stabilní

Společnost JSW má velký náskok v používaných materiálech díky tomu, že jedna z jejich divizí vyrábí oceli. Dík spolupráci techniků pak byl vyvinut zcela nový materiál na plastifikační jednotku. Tato plastifikační jednotka „barel“  má menší průměr a díky tomu kratší dobu náběhu proti předchozí verzi o cca 12 – 25% a sníženou spotřebu energie. Snížení spotřeby energie se pohybuje v řádech 27 – 35%

Celková spotřeba energie se průměrně snížila o cca 10%. Průměrováno přes všechny plastifikační jednotky v této řadě.

Díky 1,5x pevnějšímu materiálu je přes snížení velikosti průměru plastifikační jednotky možno použít bezpečně zhruba o 10% vyšší vstřikovací tlaky.

 

Inovovaná plastifikační jednotka jde ruku v ruce s novou řadou šneků. Šneky jsou plně vyráběné ve společnosti JSW, která má díky tomu kvalitu šneků zcela pod kontrolou. Rozšířena byla nejen nabídka typů, ale také materiálu na šneky a jejich povrchové úpravy.

 
 


Plastifikační jednotky a šneky se používají pro vstřikování jak mnoha různých materiálů od standardních až po vstřikování PFA, H-PVC dlouhých vláken, nebo pro vysokorychlostní aplikace pro tenkostěnné výlisky.

Společnost JSW má zkušenosti se vstřikováním plastu plněným magnetickými částicemi, nebo specifickými aplikacemi odvzdušňovacího šneku.

 

Díky zcela nově vyvinutému řídícímu systému bylo dosaženo ještě vyšší stálosti vstřikovacího procesu a tím dosaženo zcela nové úrovně opakovatelnosti výlisků. Mimo jiné byly rozšířeny možnosti plastifikace přepracováním stadnardně dodávaných plastifikačních režimů.

 

Jak je vidět, stroje J-ADS mají v základu 4 plně automatické funkce plastifikace, samozřejmě s možností kdykoliv vstoupit do plně manuálního režimu a nastavit veškeré parametry ručně.

Od standardní plastifikace, přes zpětný tlak, až po funkci IWSC a HAVC, které ještě více zpřesňují dávku a zamezují vytékání plastu z trysek, nebo vstupu do studeného kanálu, v případě, že je forma bez horkých trysek.

Funkce IWSC a HAVC mají plně pod kontrolou tlak před špičkou šneku a umožňují několika stupňovou plastifikaci tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku s minimálním stresem plastifikovaného materiálu. Tyto funkce jsou standardní součástí dodávky a jsou patentově chráněny.

IWCS (Injection Weight and Cushion Stability Control) – neustálá kontrola vstřikovaného objemu a parametrů polštáře.

HAVC (High Accuracy Volume Control) – vysoká přesnost vstřikované dávky materiálu.

Patentovaná kontrola stabilizující hustotu (homogenitu) plastu a velikosti dávky před špičkou šneku v každém cyklu. Tato technologie minimalizuje rozměrové a váhové odchylky výlisků.

 

Vylepšené možnosti plastifikace umožňují mít zcela pod kontrolou plastifikaci a to včetně parametrů, jako je několikastupňový zpětný tlak, prodlevy, rychlost, velikost dávky atd.

Samozřejmostí je nastavení akcelerace šneku, pro minimalizaci deformace výlisků a dosažení optimálních výsledků vstřikovacího procesu.

Vylepšení se dočkala také funkce ochrany formy. Standardně je možné nastavit několikastupňovou ochranu plně manuálně, nebo použít novou funkci ochrany, která se nastavuje ve třech základních stupních a která se automaticky přepočítává s teplotou formy.

 

Díky aktivnímu monitoringu uzavírací síly, v kombinaci s odečítáním napětí na vodících sloupcích se dostala ochrana formy na novou generační úroveň a její použitelnost se výrazně zvedla a to i v případech, kdy obsluha stroje standardně tuto ochranu vypíná, právě z důvodu teplotních změn na formě.

Uzavírací síla jde měnit během cyklu a tím je možné snižovat její hodnotu v ustáleném cyklu na prohřáté formě. Tato funkce má dvojí dopad. Jednak se samozřejmě snižuje opotřebení formy a dále prodlužuje její životnost a navíc má snížení uzavírací síly za následek snížení spotřeby elektrické energie a tím pozitivní vliv na cenu výlisku.

Přepracována byla i funkce najíždění šneku k formě tak, aby se dosáhlo maximální ochrany formy a nedocházelo k únikům materiálu mezi špičkou trysky šneku a sedlem vstřikovací objímky.

Add 3S Smart – chytrý

Razantním vývojem prošel i řídící systém a to nejen po vizuální stránce, ale i v oblasti nových funkcí, které bylo možno zapracovat díky inovovaným, nebo zcela novým možnostem hardware vstřikovacích strojů řady J-ADS.

Na velkém 15“ monitoru je dostupný nový přehledný obraz nastavených parametrů s možností prokliku na detailnější nastavení.

Byl zapracován step-by-step manuál nasazování formy na lis a její uvedení do provozu. Zachována byla samozřejmě mechanická ovládací tlačítka a přepínače pro jednodušší přechod obsluhy na nový systém.

 

Na tomto obrázku vidíte základní informace o aktuálních parametrech nastavených na stroji. Řídící systém umožňuje změny obrazovek pomocí tažení prstu, nebo „zazoomování“ tedy zvětšení obrazovky tak, jak jste zvyklí z dotykových telefonů nebo tabletů.

 

Dlouhým stisknutím požadované funkce se aktivuje kontextová nápověda. Zjednodušené nastavování parametrů je díky novému vizuálnímu stylu. Zde můžeme vidět nastavení plastifikace jak standardní, tak se zpětným tlakem. Nebo funkce IWCS1 a HAVC ve verzi auto.

Vzhledem ke zpětné kompatibilitě je možné použít jak nový design řídícího systému, tak i jeho starou podobu – srovnejte zde:

 

Samozřejmostí je ukládání programů a detailů o formách a výrobcích, včetně poznámek. Zcela nová funkce ukládání poznámek pomocí „printscreen“ a dokreslení popisu umožňuje jednodušeji a lépe sdílet informace k programům a/nebo efektivněji posílat žádost o technickou podporu. Viz zde:

 

Velmi příjemnou funkcí je „našeptávač“, který při změně parametrů vypíše list předchozích nastavení tak, aby se zamezilo duplicitnímu testování shodných parametrů procesu.

Velmi zajímavou možností je také inovovaný průvodce nastavením vstřikovacího procesu, včetně upnutí formy na lis tak, aby se obsluha co nejrychleji seznámila s novým prostředím a minimalizovaly se prodlevy ve výrobě, které by mohly nastat při přechodu na inovovaný řídící systém.

 

Výrazným zlepšením a zjednodušením prošlo nastavování I/O signálů, tedy programování Vstup/Výstup. Díky této funkci a dostatečnému dimenzování připojovacích desek, je možné na lis napojit externí zařízení a jednoduše nadefinovat požadované akce jak stroje, tak i externích jednotek.

Součástí dodávek řady J-ADS je také speciální software pro sledování shodných/neshodných výlisků s napojením na třídící klapku.

Add 4S Support – podpora (nejen) ekologie

Nová řada lisů JSW v provedení J-ADS byla vyvíjena s maximálním ohledem na efektivitu pracovního cyklu, ale zároveň byl kladen důraz na ekologičnost provozu. Zde je nutné si uvědomit, že japonské firmy obecně velmi dbají na ekologii a jejich snahou je vyvíjet stroje, které budou co možná nejvíce ohleduplné k životnímu prostředí.

Nejen že se snaží snížit spotřebu elektrické energie, a to včetně rekuperačních funkcí, ale snaží se celkovým pojetím technologie vstřikování plastů minimalizovat zmetkovitost a tím snižovat spotřebu plastového granulátu.

Rozšířená podpora se týká také podpory obsluhy a to jak integrováním průvodců nastavení, a údržby, ale také nově průvodcem snižování spotřeby elektrické energie lisu při cyklu. Pomocí návodných otázek je možné optimalizovat celý vstřikovací proces tak, aby se minimalizovali okamžité odběry elektrické energie a celý cyklus co možná nejméně zatěžoval životní prostředí.

Ukázky reálného nasazení a úspor

 

Pro detaily o plně elektrických strojích JSW, cenách, dodacích termínech, kontaktujte oficiální zastoupení firmy JSW corporation:

Ing. Jan Svoboda ml.
tel: 00420 724 286 611
email: info@jswmachines.cz
web: www.jswmachines.cz

1. část »

  • autor:
  • JSW Machine s.r.o.
  • JSW Machines s.r.o.

    JSW Machines s.r.o.

    Japanese fully electric injection molding machines JSW, injection molding machines, service and repair of injection molding machines, spare parts, vertical injection molding machines.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary