• Home
  • Workshops
  • Current Issues of chemical products legislation and its impact on business

Current Issues of chemical products legislation and its impact on business

  • 14.05.2014 - 14.05.2014 | Bratislava | Slovensko
Ecotoxicology Centre Bratislava in cooperation with the Bratislava Regional Chamber SOPK invites you to seminar.

14.5.2014, budova Kerametalu, Jašíkova 6, Bratislava

Témy seminára:

  • Všeobecná bezpečnosť výrobkov - legislatíva a nástroje EÚ
  • Chemická legislatíva - chemické látky, zmesi a výrobky
  • Legislatíva RoHS, OEEZ a štokholmský dohovor - elektrické a elektronické zariadenia
  • SVHC látky vzbudzujúce vážne obavy
  • Špecifické požiadavky na výrobkové skupiny - stavebné výrobky, hračky, osobné ochranné pomôcky
  • Komunikácia v dodávateľskom reťazci - výmena informácií a spolupráca
  • Diskusia

Učastnícky poplatok: 90€ nečlen SOPK, 70€ člen SOPK (ceny sú uvedené bez DPH)

Termín ukončenia registrácie: 7.5.2014

Zaregistrujte sa na www.basopk.sk alebo www.ekotox.sk

Podrobné informácie v prílohe.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary