• Home
  • Features
  • Cleaning technologies of extruders using purging compound Ultra Plast

Cleaning technologies of extruders using purging compound Ultra Plast

Cleaning technologies of extruders using purging compound Ultra Plast

Manufacturing plant Festo Production Ceska Lipa is engaged in production of hoses for industrial automation with a tradition since 1998. The approximate monthly output hoses of different versions is 4,500,000 meters. Hoses are extruded to a total of 16 production lines, of which 11 were treated polyurethane, polyethylene lines 3 and 2 nylon lines.

Výrobní závod Festo Production Česká Lípa se intenzivně zabývá zefektivňováním procesu výroby a snižováním výrobních nákladů. Jedním z cílů firmy bylo snížit náklady na čištění extruderů a extruzních hlav. Proces čištění extruderů je nutnou součástí technologického procesu výroby a zpracování plastů. Existuje větší množství způsobů nebo nástrojů pro čištění komor, šneků a extruzních hlav. Zde ovšem docházelo k postupnému opotřebení čištěných ploch. Důsledkem byla změna jejich geometrie, užitných vlastností, zkrácení životnosti čištěných strojních částí, a tím i dlouhodobý nárůst provozních nákladů.

Jako alternativa byly testovány speciální čisticí granuláty od různých světových výrobců. Zatím nejlepších zkušeností bylo dosaženo při použití přípravků ULTRA PLAST, švýcarské firmy Ultra System.

Jmenovitě jsou používány přípravky PO-E pro soustavu extruder-pumpa-extruzní hlava a WP pro následné čištění pouze šneku (bez pumpy) a extruzní hlavy na samostatném pracovišti.

Z praktických testů vyplynulo, že předností čisticího materiálu PO-E je jeho dobrá schopnost vázat na sebe zbytky plastu, a zároveň se nelepit na kovové povrchy čištěných dílů. Tento čistič je úspěšně ponecháván ve stroji během delších provozních odstávek, např. přes víkend. Předpokládá se, že správné používání tohoto čističe vedlo k výraznému snížení výskytu vměstků ve výrobcích, a tím i ke snížení zmetkovitosti celé výroby.  Čisticí materiál WP je proti tomu abrazivní, a proto je používán zejména na silně znečištěné šneky, komory a hlavy, a to po předchozím použití přípravku PO-E.


Provedená změna v technologii čištění extruderu:

- Předchozí stav:
Průměrná celková doba celého čištění stroje včetně hlavy: 180 minut.
Průměrné náklady na spotřební materiál (čisticí materiály) pro jeden stroj: 1 500 CZK.

- Nový stav s čistícím granulátem Ultra Plast:
Průměrná celková doba celého čištění stroje včetně hlavy: 60 minut.
Průměrné náklady na spotřební materiál (čisticí materiály) pro jeden stroj: 700 CZK.


Vzhledem k intervalům čištění strojů 1x týdně dochází k výrazným finančním úsporám na straně čisticích prostředků, ale i k zefektivnění výrobního procesu. Pouze změnou čištění došlo k navýšení výrobního času cca 2 hodiny týdně na každé lince.

Provedená změna v technologii čištění extruzních hlav:

- Předchozí stav:
Průměrná celková doba čištění: 60 minut.
Průměrné náklady na spotřební materiál pro jedno čištění: 830 CZK.

- Nový stav s čistícím granulátem Ultra Plast:
Průměrná celková doba čištění: 30 minut.
Průměrné náklady na spotřební materiál pro jedno čištění: 290 CZK.

Samotný proces čištění hlavy se časově zkrátil o cca 50% a náklady na spotřební materiál na vyčištění každé extruzní hlavy se snížily o cca 65%. Kromě toho došlo ke zřetelnému prodloužení životnosti dílů extruzní hlavy, kdy po cca 6 měsících používání nebyly na těchto dílech patrné žádné stopy povrchového opotřebení, nebo změny rozměrů či geometrie.

Uvedené náklady zohledňují nejen náklady na čisticí granulát, ale i na kartáče pro finální dočištění. S použitím přípravků Ultra Plast došlo k výraznému snížení spotřeby právě kartáčů a potřeby čištěné plochy ještě mechanicky dočišťovat.          

www.cecho.cz

  • autor:
  • CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
  • CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

    CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

    Complete solution of injection moulds,  producer of components for hot runner systems, sales of micro injection machines and temparating equipement, injection moulding.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary