Chain conveyors and chain path RTD from Marting

Chain conveyors and chain path RTD from Marting

Chain conveyors are used for transporting piece goods of medium and larger size, higher weights (products, pallets, boxes well) and also for applications with higher operating temperature (dry boxes and tunnels).


Používají se jako samostatné jednotky nebo v kombinovaných linkách a také pro zástavbu do větších manipulačních celků.

Řetězové dopravníky nacházejí uplatnění ve výrobních, montážních, kontrolních, spedičních, zásobníkových, balících aj. linkách. Někdy se řetězové dopravníky a řetězové dráhy vyrábí v modulech.


Přednosti řetězových dopravníků a drah:

- vysoká nosnost
- aplikace i pro vyšší teploty
- dopravníky vyráběny dle požadavků zákazníka, tzn. „na míru“
- možnost výměny jednotlivých článků řetězu namísto výměny celého řetězu

 

reťazový dopravník 
  

Technická specifikace standardního řetězového dopravníku:

- řetězy válečkové standardní: 06B, 08B, 10B, 12B, 16B …, simplex nebo duplex
- řetězy speciální: dle dohody
- hnací a hnané ocelová řetězová kola
- délka dopravníku: min - 200mm, max.- dle dohody
- počet řetězových drah: 1 – 10 (jinak dle dohody)
- rychlost (v): 0,05 – 0,5 m/sec
- základní rám:
   * Lehký PDAL (jejich základní rám je z AL profilů s unifikovanými konstrukčními prvky)
   * Střední PDOC (ocelový základní rám)
- poháněcí jednotky:
   * asynchronní motory s převodovkou (šnekovou aj.) – na tažné hřídeli (MP), s řemenovým (řetězovým) převodem (RP) 400, 230V.
   * elektrobubny (EB) – 400V, 230V.
   * speciální pohony
- horní vedení: zpravidla plastové kluzné vedení s nízkou nebo zvýšenou vnější hranou
- podstava ocelová:
   * Pevná výška - na patkách nebo s kolečky s brzdou (nebo bez)
   * Výškově přestavitelná - na patkách nebo s kolečky s brzdou (nebo bez)
- elektro výbava:
   * Elektrospouštěč (proudový chránič, START, STOP)
   * Elektrorozváděč s výbavou (frekv. měnič, časové relé, polohové a koncové čidla aj)
   * Řídící jednotky (systémy)
- provoz: plynulý, přerušovaný, s krokováním, se změnou rychlosti aj.


Volitelné (doporučené) příslušenství pásových dopravníků:

- mechanické koncové dorazy
- boční vedení pevné nebo stavitelné
- řetězové unášeče
- speciální provedení

www.marting.cz

  • autor:
  • MARTING, s. r. o.
  • MARTING, s.r.o.

    MARTING, s.r.o.

    We are manufacturer and supplier of equipment for mechanization, automation and quality control for plastic operations.You might also be interested