• Home
  • News
  • Business Protocol - SOPK invites to seminar

Business Protocol - SOPK invites to seminar

  • 14.05.2013

The seminar aims to clarify the basic rules of social behavior, work and business etiquette, differences in the position of men and women, how to use calling cards (business cards) to work with invitations, how to dress for different occasions and get the image. Acquiring basic knowledge of how to deal with a business partner and how to prepare for negotiation.

Cieľová skupina:

Pre stredný a vrcholový manažment, pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, alebo organizujú pracovné rokovania a spoločenské podujatia. Vhodné aj pre začiatočníkov a ďalších záujemcov o  uvedenú problematiku.

 

Termín konania:

 22. máj, 2013 ,    9.30 – 14.00 hod.

Miesto konania:

 Trenčianska regionálna komora SOPK,

 Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť 7. poschodie

 
Lektor:  Ing. Václav ŠTEVKO -   špecialista na uvedenú problematiku

 

Prihlášku posielajte na adresu:

Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín,

fax: 032 / 6521023, e-mail: piknova@sopk.sk                          

Viac informácií a prihláška v prílohe.

  • autor:
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary