• Home
  • Features
  • Šetřit je hezké, ale vydělávat je hezčí - konference SVOBODA 2012

Šetřit je hezké, ale vydělávat je hezčí - konference SVOBODA 2012

Šetřit je hezké, ale vydělávat je hezčí - konference SVOBODA 2012

15. března 2012 proběhnul třetí ročník odborné konference SVOBODA 2012. Tento ročník byl obsazenější než předchozí a nahlásily se přednášející z různých oblastí výroby forem. Nosné téma konference byly reálné a fiktivní úspory, jejich identifikace a vyvrácení různých tradovaných mýtů o místech, kde je možné ušetřit.

I proto byl zvolen podtitul konference který tvrdil, že šetřit je hezké, ale vydělávat je hezčí. Zúčastnění odborníci velmi ocenily profesionálně vedené přednášky, které na konkrétních případech a za pomoci praktických příkladů a nejmodernějších matematických metod dokladovali místa, kde má smysl investovat do úspor, které se vrátí na zvýšené efektivitě a snížené poruchovosti.

Celou konferenci zahájil přednáškou o základních předpokladech konstrukce formy pan Bobčík, známý po plastařské komunitě díky příručkám pro konstrukci plastových výlisků a forem na plasty.

Následovala nejlépe hodnocená přednáška o predikci a prevenci chyb plastových výlisků, na které posluchači ocenily praktické příklady s identifikací chyb a propracované jednoduché formuláře, které mohou napomoci předejít mnoha, často zbytečným chybám.

V rychlém tempu ještě před přestávkou proběhla i velmi dobře hodnocená přednáška pana ZemanaPlast Form Servisu o čínských formách. Tato přednáška byla zajímavá nejen reáliemi z čínského prostředí, ale i velmi diskutovaného problému 4:2:1 v návaznosti na ceny forem, ale její hlavní přínos byl fundovaný popis osobních zkušeností a vyčíslení reálných úspor, resp. NEúspor. Obecná zkušenost by se dala formulovat tak, že finanční úspory na vstupu se pouze přesunou do jiné výdajové kolonky a jsou tedy zaplaceny vyššími náklady na údržbu a prostoji formy, které jsou nutné na udržení nástroje v provozu.

Konfence_Svoboda_2012 
  

Po přestávce následovala přednáška o technických novinkách a inovacích firmy Thermoplay, kdy byly představeny nejen již aplikované řešení, ale i ty, které v tuto chvíli dokončují testovací praktické zkoušky a budou tento rok zařazeny do oficiální nabídky.

Předpremiéru mělo představení novinek z technických laboratoří firmy Balzi, kdy Česká republika jako první dostala možnost vidět a začít nasazovat datumovky na 6 a/nebo 12 let s garancí funkce a bez nutnosti měnit díly datumovek. Konkrétně se jednalo o středy, které se u standardních datumovek musí vyměňovat každý rok. Velmi zajímavou oblastí byla možnost zvětšených odvzdušňovacích kompletů, které lze libovolně kombinovat a tím zvětšovat odvzdušněnou plochu. Samozřejmostí je aplikace z dělící roviny a možnost čištění a opakovatelné aplikace.

Zajímavé možnosti z hlediska efektivizace chlazení přednesl pan Gabriel. Jeho příspěvek na téma jak si zlepšit pomocí minimálních nákladů pomocí patentovaných spirálových přepážek o cca 10% účinnost stávajícího chlazení se setkala s velkým ohlasem. Mít při stejném vrtání a průtoku menší deformace a kratší cyklus a lepší účinnost chladícího systému při minimálních vstupních nákladech je v dnešní době otázka úspěchu či neúspěchu nabídky. Matematická analýza prokazující perfektní poměr cena/výkon této aplikace si zajisté zaslouží nejen větší pozornost odborníků, ale i masivnější nasazování od praxe.

Po přestávce na diskuzi a občerstvení přednesl zajímavý pohled na problematiku obrábění pan Cimr z firmy SolidVision. Díky aplikaci nové logiky pro výpočet dráhy obráběcího nástroje s optimalizací zatížení břitu je možné dosáhnout i 70% navýšení výkonnosti obrábění. Praktické ukázky dokazující, že tato metoda je v praxi účinná zaujaly odborníky natolik, že se tato přednáška dostala mezi tři nejlépe hodnocené. Obrovský potenciál úspor a efektivizace výroby, který nabízí software iMachining dostal tímto velmi zajímavé ocenění profesionálů.

Kolotoč přednášek pokračoval expertním systémem CalcMaster, který dokáže velmi rychle vyhodnotit cenu formy v korelaci s cenou výlisku a tím maximalizovat zisky na klíčovém produktu tzn na plastovém výlisku. Standardní obchodní otázka: „je možné se dostat s cenou výlisku na definovanou cenu, respektive pod ni"? tímto dostala nejen nový rozměr, ale i nástroje, které umožňují tuto cenovou optimalizaci. Po přednášce byly odborníci z řad nástrojáren, lisoven, ale i zadavatelů překvapeni, jak jednoduchá a přesná může být cesta optimalizace ceny plastového produktu při současném nacenění vstupního nástroje tzn. formy. Možnost zpracovávat velmi rychle přesné cenové nabídky s časovým rozpadem a optimalizací ceny produktu si právem vysloužila mnoho diskuzních příspěvků v zákulisí nejen na adresu přednášejícího, ale i mezi účastníky. Diskutovány byly i nové obzory, které tato aplikace otvírá uživatelům v budoucnosti.

Konfence_Svoboda_2012 
  

Velkou pozornosti si vysloužila i přednáška na téma SemiHotHalf, Hothalf a inovované skladové systém Thermoplay v provedení ELS line. Možnost efektivizace procedury návrhu formy, včetně modelů, velmi krátkých dodacích časů (5-10dní na expedici) při značné finanční úspoře na vstupu a navýšení spolehlivosti si právem zajistila ocenění příspěvku mezi tři nejlepší a nejpřínosnější pro reálnou praxi. Množství dotazů na patentovanou podporu konstrukce, kterou naše firma vyvinula nás opět přesvědčilo, že jsme se vydali správnou cestou a naši klienti tuto snahu oceňují.

Tímto bychom rádi poděkovali za pořadatelský tým všem přednášejícím za vysokou profesionální úroveň přednášek  a pečlivou přípravu. Účastníkům bychom rádi popřáli hodně aplikací s inovovanými prvky, která byly na konferenci SVOBODA 2012 představeny a doufáme, že tyto aplikace pomohou udržet vysoký technický a technologický kredit našich firem v zahraničí.

  • autor:
  • Jan Svoboda ml.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary