• Home
  • News
  • Winner of the prize Fair MSV and honorary awards 2015

Winner of the prize Fair MSV and honorary awards 2015

  • 21.05.2015

Prizes 22nd annual International Engineering Fair were awarded to:

Vystavovateľ: TOOLS FACTORY SP. J., WIAZOVNA, POLAND                   
Výrobca: TOOLS FACTORY SP. J., WIAZOVNA, POLAND
Názov exponátu: THERMOFORMING MACHINE, MODEL: TF SMARTLINE 150 PLUS
Za spoľahlivý vysokovýkonný, plne automatizovaný, diaľkovo riadený a diagnostikovaný stroj na tvarové výrobky z plastov.


Vystavovateľ: WANZL SK  s .r.o., Sereď, SR                                          
Výrobca: WANZL spol s r.o., Hnĕvotín, ČR
Názov exponát: ŘÍZENÁ NÁPRAVA WANZL
Za progresívne konštrukčne prepracovanú nápravu riadenia manipulačných vozíkov.


Vystavovateľ: TRENS SK, a.s., Trenčín, SR  
Výrobca: TRENS SK, a.s., Trenčín
Názov exponátu: SBE 300 CNC
Za novú modulárnu konštrukciu zákaznícky orientovaného sústružníckeho stroja.


Tematické výstavy:

EUROWELDING  –   21. ročník výstavy zvárania a zváracej techniky
Cenu získal:
Vystavovateľ: VAW WELDING s.r.o., Sučany   
Výrobca: KEMPPI OY, LAHTI, Finland                              
Názov exponátu: FASTMIG X
Za modulárny systém vysokokvalitných invertorových zváracích zdrojov, ktoré sú kombináciou špičkových technológií, hardvérového a softvérového vybavenia s vysokou flexibilitou podľa požiadaviek zákazníka. 


FREEFORMER
 

CHEMPLAST – 19. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo
Cenu získal:
Vystavovateľ: ARBURG, s.r.o., Martin, SR                                       
Výrobca: ARBURG GmbH + Co. KG, Lossburg, Nemecko
Názov exponátu: FREEFORMER
Za výrazné rozšírenie možností technológií 3D tlače založenej na spracovaní bežne dostupných plastových granulátov.


EMA – 15. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie
Cenu získal:
Vystavovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta                     
Výrobca: Slovenská legálna metrológia n.o., Banská Bystrica, SR
Názov exponátu: Automatizovaný merací systém pre overovanie a kalibráciu výdajných stojanov pohonných hmôt
Za unikátne riešenie systému pre overovanie a kalibráciu výdajných stojanov pohonných hmôt.


TECHFÓRUM – 3. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania
Cenu získal:
Vystavovateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SR 
Výrobca: Fakulta špeciálnej techniky
Názov exponátu: Terénne pásové minivozidlo s elektrickým pohonom
Za originalitu riešenia a ekologickú prevádzku pásového vozidla určeného do terénu.


Cena za expozíciu na 22. medzinárodnom strojárskom veľtrhu
Cenu získal:
Vystavovateľ: TRUMPF Slovakia, s.r.o. Košice
Za moderne a esteticky ladenú expozíciu tvarovacích a deliacich strojov pre odbornú a laickú verejnosť.


Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2015 získal:
Vystavovateľ: Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Výrobca: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Názov exponátu: ABS/TCS simulátor    
Za inovatívne konštrukčné riešenie standu pre simuláciu šmykových situácií kolies automobilov.


Vystavovateľ: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Bratislava
Názov exponátu: Expozícia
Za technologickú  linku určenú na zváranie komponentov jadrových energetických zariadení


Vystavovateľ: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s., Tisovec
Výrobca: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s., Tisovec
Za dlhoročný progresívny rozvoj a výrobu klasických stavebných strojov a mechanizačných zariadení.


Súťaž o „Strojársky výrobok roka 2014“
Oceneným výrobkami sú:
(ocenenia sú rovnocenné, bez poradia)

Celokovový hornoplošník Skyper GT9
Výrobca:   TOMARK, s.r.o., Prešov


Vysokopresný reduktor TS 155G xHS
Výrobca:   SPINEA, s.r.o., Prešov


Súťaž o „Inovatívny čin roka 2014“
V kategórii Výrobková inovácia cenu získal:
VUKI, a. s. za „Vodouriediteľné ekologické impregnanty Wasol na imprednáciu vinutí elektrických strojov za studena“


V kategórii Technologická inovácia cenu získal:
EVPÚ, a.s. za „Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu“


V kategórii Inovácia služieb cenu získal:
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová za „E-vzdelávanie na strednej škole“


CENA ČASOPISU STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ
Cenu získal: ZSPSR

 

  • autor:
  • AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary