Training - Injection moulding technology II.

  • 17.04.2024 - 18.04.2024 | Poprad | Slovensko
The company SimulPlast s.r.o. invites you to Poprad for the training of Injection moulding technology II.

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I., na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov. Prihlášku nájdete nižšie. 

Program:
1. Vtoková sústava – dimenzovanie
2. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
3. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)
5. Interaktívne riešenie problémov na výliskoch
6. Prípadové štúdie riešené účastníkmi kurzu pod vedením trénera

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú priloženú prihlášku na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk. Obratom dostanete potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.

Úspešní absolventi získajú certifikát o absolvovaní školenia.

Termín školenia: 17. – 18.4.2024 začiatok o 8:00 hod
Miesto konania: TATRA HOTEL
                              Karpatská 3273/7
                              058 01 Poprad

Cena : 350 €/účastník bez DPH.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary