• Home
  • Features
  • The summer months brought a revival of production in the Czech Republic

The summer months brought a revival of production in the Czech Republic

The summer months brought a revival of production in the Czech Republic

Motor vehicle production in the Czech Republic is only very slowly catching up with the losses caused by the coronavirus pandemic. From the beginning of the year to the end of August, a total of 691,889 motor vehicles were produced, ie 26.9% less than in the same period of 2019. This trend determines the development of passenger car production.

I když je dosavadní pokles stále výrazný, výroba v prázdninových měsících byla jen mírně pod úrovní roku 2019. Za červenec a srpen tak bylo vyrobeno meziročně pouze o 5,0 % vozidel méně a celkový pokles produkce v Česku se tím zmírnil o téměř šest procentních bodů.

„Automobilový průmysl je nadále výrazně ovlivňován poklesem poptávky po nových osobních vozidlech napříč Evropou. Přes téměř třetinový propad registrací nových automobilů v EU ale s mírným optimismem sledujeme, že se výroba v Česku v letních měsících alespoň přiblížila k loňským číslům a výrobcům se tak daří zmírňovat jarní ztráty,“ komentuje dosavadní vývoj Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu a dodává: „Otázkou ale je, jak se bude na podzim vyvíjet epidemiologická situace a s ní související vládní opatření. Pro průmyslové podniky, které jsou z hlediska bezpečnosti velmi důsledné, je např. klíčové, aby vláda případnými omezeními nezasáhla jejich běžný chod a především udržela obousměrnou průjezdnost státních hranic pro pendlery a klíčové zahraniční pracovníky. Další “lockdown” by byl pro řadu firem likvidační.“

Osobní automobily

Od ledna do konce srpna bylo v České republice vyrobeno celkem 688 557 osobních vozidel, z toho ŠKODA AUTO vyrobila 450 733 vozů (- 23,4 %), automobilka Hyundai 137 040 ks (- 33,1 %) a TPCA celkem 100 784 ks (- 31,9 %). Výrazný propad z druhého čtvrtletí se tak daří výrobcům pozvolna dohánět, když oproti téměř třetinovému poklesu z konce prvního pololetí činil meziroční propad produkce na konci srpna 26,9 %.

K tomu přispěl vývoj v průběhu letních měsíců. Celkově bylo v prázdninových měsících vyrobeno celkem 184 942 automobilů, tj. pouze o 5,0 % méně než v létě 2019.

Letní měsíce přinesly v České republice oživení výroby 
  


Autobusy

Také segment autobusové výroby nadále zmírňuje ztrátu způsobenou jarními odstávkami. I když výroba v samotném srpnu klesla výrazněji (- 21,3 %), z celkového pohledu je patrný posun o více než dva procentní body oproti výsledkům na konci června. V průběhu roku bylo v ČR vyrobeno celkově 3 009 autobusů (- 9,7 %). Výrobce Iveco vyrobil 2 713 ks (- 8,8 %), SOR Libchavy dodala na trh 279 autobusů (- 17,5 %) a firma KH Motor Centrum Opava celkem 17 autobusů, tedy o 3 méně než vloni.

Motocykly

Jediný výrobce motocyklů, týnecká JAWA, vyrobil v tomto roce 323 motocyklů. Ve srovnání s předchozím rokem tak zaznamenal pokles produkce o 638 kusů (- 66,4 %).


*Celkové statistiky výroby a odbytu včetně nákladních vozidel, přívěsů a návěsů jsou publikovány kvartálně.

  • autor:
  • AUTO SAP


You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events