The new owner of RONAS Ltd.

We have pleasure to announce that from 01.06.2014 there was a change of ownership RONAS Company Ltd., registered number 43963633 and at the same time it was also changed its name to KOH-I-NOOR RONAS Ltd.

Novým nabyvatelem 100% obchodního podílu se stala společnost KOH-I-NOOR MACHINERY a.s., IČ 02394391, která patří do holdingové struktury společnosti KOH-I-NOOR holding. Do nově vzniklé společnosti KOH-I-NOOR MACHINERY a.s. byla též zařazena společnost KOH-I-NOOR Ponas. Skupina KOH-I-NOOR holding zaměstnává v České republice přes 2000 zaměstnanců a dosahuje konsolidovaný obrat ve výši 3 miliard Kč. Jedná se o ryze českou entitu, jejíž struktura je zcela transparentní a jejíž majitelé drtivou většinu výnosů reinvestují do podnikatelských aktivit v ČR.

Vzhledem k tomu, že nabyvatel patří do tohoto velkého holdingového celku, dojde zapojením KOH-I-NOOR RONAS k využití synergických efektů a výroba v Rožnově pod Radhoštěm bude dále rozvíjena. KOH-I-NOOR holding již totiž strojírenskou divizi vlastní, disponuje tedy potřebným oborovým know-how a má zájem ji dále rozvíjet, což dokládá již vlastněný podíl v úspěšné společnosti KOH-I-NOOR PONAS.

Naším záměrem je tak zajistit kontinuitu v provozování dané společnosti a rozvoj strojírenské divize, která je nedílnou součástí našeho nadnárodního holdingu.

V neposlední řadě je vyjádřeno poděkování bývalým třem společníkům za úspěšné vybudování a vedení společnosti v uplynulých svou dekádách.

www.ronas.com

  • autor:
  • Ing. Robert Záboj, gen. ředitel KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.
  • KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

    KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

    Development and production of tools, injection molds, blow molds, plastic injection, blow molding machines for plastics, headlights, technical parts and moldings.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary