• Home
  • News
  • The Association of eligible organizations (ASO).

The Association of eligible organizations (ASO).

  • 31.08.2010

Eligible organizations NATUR-PACK, as SEWA, as LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, as, ENVI-REA, as SLOVMAS, created 27th August 2010 ASSOCIATION eligible organizations (ASO) based Rose Valley 6, Bratislava.

Trhový podiel členov ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) predstavuje viac ako 70% trhu Slovenska.

www.naturpack.sk

 

 

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary