• Home
 • Features
 • Technical cleanliness: The key to an efficient and reliable industrial process

Technical cleanliness: The key to an efficient and reliable industrial process

Technical cleanliness: The key to an efficient and reliable industrial process

The company TecSa Consult s.r.o. represents a reliable partner in the field of consulting and advice for companies that want to move towards the highest standards in the field of technical cleanliness. For businesses that want to be characterized by efficient and reliable processes, it is essential to invest in the implementation and improvement of technical cleanliness.

Technická čistota sa stala, najmä s nástupom elektromobility, neoddeliteľnou a stále viac sa objavujúcou problematikou v automobilovom priemysle.

Čo je technická čistota? 

Technická čistota nie je len o odstránení nečistôt, ale aj o zabezpečení optimálneho a spoľahlivého fungovania zariadení a procesov. Je to kľúčový faktor v zaručení dlhšej životnosti vybavenia a minimalizácii rizika porúch.

Technická čistota v priemysle - konsulting a poradenstvo 
  

Výhody outsourcingu technickej čistoty:

 1. Zníženie nákladov: Konzultanti pomáhajú okamžite identifikovať a riešiť príčiny zvýšených nákladov spojených s reklamáciami či poruchami zariadení a výrobných liniek spôsobených nečistotami.

 2. Zvýšenie spoľahlivosti: Optimalizácia technickej čistoty vedie k spoľahlivým operáciám, čo znižuje riziko neočakávaných výpadkov.

 3. Dlhšia životnosť zariadení: Starostlivý prístup k technickej čistote zabezpečuje, že zariadenia slúžia dlhšie, čo eliminuje nutnosť častých výmen súčiastok a neočakávaných investícií.

 4. Zvýšenie kreditu firmy v očiach zákazníka: Ak ukážete zákazníkovi, že chápete a zároveň viete aplikovať princípy technickej čistoty do svojich procesov, zvyšuje sa pravdepodobnosť nominácie na ďalšie zaujímavé projekty.

Ako pomáha TecSa Consult? 

Spoločnosť TecSa Consult ponúka komplexný prístup k technickej čistote vrátane:

 1. Analýzy a hodnotenie: Po príchode do Vašej spoločnosti sa pozrieme na celý výrobný a logistický proces, zanalyzujeme kritické body, zosumarizujeme a vyhodnotíme stav v ktorom sa Vaša spoločnosť nachádza.

 2. Návrh a implementácia riešení: Na základe vstupného auditu definujeme kroky a procesy, ktoré je potrebné vykonať pre zlepšenie súčasného stavu. Môže sa jednať o procesné či administratívne kroky na odstránenie nezhôd. Vieme Vám tiež pomôcť so zapracovaním či dokonca vypracovaním nových opatrení do kontrolného plánu, FMEA či PPAP dokumentácie.

 3. Školenia a poradenstvo: Zaškolíme Váš personál takým spôsobom aby ste do budúcnosti vedeli riadiť technickú čistotu samostatne. Aj po zaškolení Vašich zamestnancov Vám však vieme poskytovať aj naďalej potrebné poradenské služby.

 4. Čistenia priemyselných obalov: zabezpečíme profesionálne vyčistenie interných či zákazníckych obalov tak, aby zodpovedali konkrétnym požiadavkám. Túto službu vieme zabezpečiť priamo vo Vašich prípadne externých priestoroch.

Technická čistota v priemysle - konsulting a poradenstvo 
  

Záver

Zabezpečenie technickej čistoty správnym krokom k efektívnemu dosiahnutiu kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek moderného podniku. Spolupráca s našou spoločnosťou môže predstavovať rozdiel medzi priemerným a výnimočným výkonom. Implementácia princípov technickej čistoty je nie len investíciou do správneho fungovania zariadení či procesov ale aj do udržateľného fungovania spoľahlivého podniku.

 • autor:
 • TecSa Consult s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary