SUZUKI day supply - Invitation

  • 29.06.2011

Automotive Cluster - West Slovakia in cooperation with the Chamber of Commerce, Industry BOKIK in Miskolc in the project CBC HU - EN "Clusters Without Borders 'prepared for you a unique opportunity to meet with representatives of Magyar Suzuki Zrt OEM (Esztergom - Esztergom) in ' supply day 'to be held on 6 July 2011 at Magyar Suzuki Zrt premises (Esztergom - Esztergom), Hungary.

Dodávateľský deň je zárukou bohatého programu, v rámci ktorého budete mať možnosť dostáť sa do výrobných priestorov, konkrétne montáže a vidieť tak naživo celkový výrobný proces. Ďalej budete mať možnosť oboznámiť sa s nákupnou politikou spoločnosti MAGYAR SUZUKI Zrt (Esztergom - Ostrihom) v strednej Európe. Na záver stretnutia budete mať jedinečnú príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi jednotlivých komodít nákupu a mať tak možnosť priameho rokovania o možnostiach spolupráce.

V prílohe nájdete pozvánku na toto podujatie.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

  • autor:
  • Automobilový klaster - západné Slovensko
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary