• Home
  • News
  • SPUR and started production of polypropylene honeycomb panels

SPUR and started production of polypropylene honeycomb panels

  • 17.11.2010

At the same time, the production of another new product - transparent polystyrene plates, which are intended mainly for consumer goods industry.

Akciová společnost SPUR zahájila výrobu dutinkových desek z polypropylenu – tzv. kartonplastu. Tyto desky mají široké uplatnění v obalovém, automobilovém, elektrotechnickém i spotřebním průmyslu.  Zároveň byla zahájena výroba dalšího nového produktu  –   transparentních polystyrenových desek, které jsou určeny hlavně pro spotřební průmysl. V říjnu tohoto roku byla také uvedena do provozu nová výrobně-skladovací hala v areálu firmy ve Zlíně Loukách, která nabízí prostor o velikosti 30.000 m3.


Celková hodnota investic do nových technologií a staveb překročila 110 mil. Kč.  Pro tyto projekty  byly čerpány prostředky ze strukturálních  fondů EU a státního rozpočtu v rámci Operačních programů Podnikání a inovace.


SPUR a. s., která byla založena ve Zlíně v roce 1992, vyrábí široký sortiment plastikářských produktů. Firma s téměř 200 zaměstnanci v tomto roce dosáhne obrat více než 0,5 mld. Kč.  Významná část produkce je určena na export.  Při výrobě společnost vychází z vlastního výzkumu a vývoje, a reaguje tak na  požadavky trhu a poptávku po nových vlastnostech plastů.

Kontakt:
mgr. Helga Gregarová
marketing manažer
Tel.:  +420 577 601 549, 725 716 288
E-mail:  helga.gregarova@spur.cz
www.spur.cz

  • autor:
  • SPUR a.s
  • SPUR a.s.

    SPUR a.s.

    Specialized plastic products, piping systems, cable protectors, insulating materials made of polyethylene foam, packaging material, bubble wrap, hollow core boards.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary