• Home
  • News
  • SLOVNAFT Group in the first half of lower sales

SLOVNAFT Group in the first half of lower sales

  • 15.08.2012

Decline in demand for oil products and lower sales due to reduced realized turnarounds in the first half of 2012 net sales Slovnaft Group 7 percent year on year to 2.13 billion euros. Operating profit adjusted for current cost of supplies (CCS) were down by 78 percent to € 9,000,000.

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili výšku prevádzkového výsledku v prvom polroku:

 

  • slabý dopyt po motorových palivách
  • vysoká cena ropy a ostatných vstupných surovín a energií
  • pretrvávajúci nízky rozdiel medzi medzinárodnými cenami základných plastov a cenami vstupných surovín
  • nepriaznivý vývoj kurzu eura voči doláru

 

Situácia v európskom sektore spracovania ropy sa v druhom štvrťroku 2012 zásadne nezmenila. Pretrvával poklesu dopytu po pohonných hmotách, trh bol navyše pod tlakom spôsobeným vysokými cenami ropy, energií, biokomponentov a oslabovaním kurzu eura voči doláru. Petrochemický segment poznačili historicky nízke spracovateľské marže základných plastov vyvolané stagnáciou dopytu zo strany európskych spotrebiteľov, ako aj vzrastajúcim tlakom zo strany nových producentov z oblastí Blízkeho a Ďalekého východu. Týmto globálnym vplyvom sa nevyhla ani Skupina SLOVNAFT. Spoločnosť - v tomto pre rafinérie nepriaznivom období - zrealizovala významný rozsah generálnych revízií kľúčových výrobných jednotiek, aby si tak vytvorila priestor pre plnú prevádzkovú schopnosť v budúcnosti, keď sa trhové podmienky zlepšia,uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom polroku predstavovali 90 miliónov eur, medziročne sa zvýšili o viac ako 50 percent. Polovica objemu investícií smerovala na projekty súvisiace so zvýšením efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu v rafinérii. Celkový nárast ovplyvnili predovšetkým rozsiahle generálne revízie v mesiacoch apríl a máj a výmena katalyzátorov.

V najbližších rokoch plánuje Slovnaft spolu so s materskou nadnárodnou Skupinou MOL realizovať rozsiahle investície v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.

 

[1] CCS je metóda, ktorá sa používa v odvetviach závislých na komoditách. Mnohé spoločnosti ako napríklad BP alebo Shell ju používajú za účelom eliminovania rozdielov rôznych metód preceňovania zásob, ktoré vznikajú v dôsledku pohybov kótovaných cien, aby tak poskytli akcionárom a kapitálovým trhom realistický obraz svojho podnikania.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary