• Home
  • News
  • Slovak plastics cluster - the information

Slovak plastics cluster - the information

  • 09.05.2011

On 14.4.2011 the Presidium Slovak Plastics Cluster (SPK) as Managing Director SPK elected Mr. Ing. Peter Šišovský.

 Jeho hlavnou úlohou v najbližšom období je postupne osobne informovať členov SPK a verejnosť o aktuálnej situácii v SPK, aktivitách v najbližších mesiacoch, naštartovať pravidelnú komunikáciu s členmi a verejnosťou, ustabilizovať finančne fungovanie SPK  a pripraviť Valné zhromaždenie SPK.

 

 

Kontakt: peter.sisovsky@gmail.com

 

  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary