• Home
 • News
 • Seminar: Current issues in chemical legislative and product legislative - impact on business

Seminar: Current issues in chemical legislative and product legislative - impact on business

 • 02.04.2014

Ecotoxicology Centre Bratislava s.r.o. in cooperation with the Bratislava Regional Chamber invites you to seminar.

Témy seminára:

 • Všeobecná bezpečnosť výrobkov - legislatíva a nástroje EÚ
 • Chemická legislatíva - chemické látky, zmesi a výrobky
 • Legislatíva RoHS, OEEZ a štokholmský dohovor - elektrické a elektronické zariadenia
 • SVHC látky vzbudzujúce vážne obavy
 • Špecifické požiadavky na výrobkové skupiny - stavebné výrobky, hračky, osobné ochranné pomôcky
 • Komunikácia v dodávateľskom reťazci - výmena informácií a spolupráca
 • Diskusia

14.5.2014, budova Kerametalu, Jašíkova 6, Bratislava

Učastnícky poplatok: 90€ nečlen SOPK, 70€ člen SOPK (ceny sú uvedené bez DPH)

Termín ukončenia registrácie: 7.5.2014

Zaregistrujte sa na www.basopk.sk alebo www.ekotox.sk

Podrobné informácie v prílohe.

 • autor:
 • Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary