• Home
  • Workshops
  • Requirements for the degree of accuracy and tolerance of injection molded parts, DIN 16742: 2013 and ISO 20457: 2018

Requirements for the degree of accuracy and tolerance of injection molded parts, DIN 16742: 2013 and ISO 20457: 2018

  • 14.09.2021 - 14.09.2021 | online | Česko
This webinar of SMARTPLAST s.r.o. builds on the latest webinar of injection Inhomogeneity under pressure shrinkage, anisotropy and tolerance.

Úzké toleranční pole a požadovaný stupeň přesnosti plastových dílů je v současné době často diskutovaný problém. Ukážeme si některé důležité body norem DIN 16742 a ISO 20457 stanovení tolerančního pole a stupně přesnosti podle těchto norem. Pokusíme se odpovědět na otázku jaká je realita chování vstřikovaného plastového dílu ve vztahu tolerančnímu poli.

Ukážeme si výpočet smrštění v Moldflow pomocí CRIMS dat v Moldflow

  • Normy pro tolerance rozměrů, tvaru a polohy
  • Vliv plastu na přesnost vstřikovaného dílu
  • Vliv anizotropie (orientace) na přesnost vstřikovaného dílu
  • Důležité body norem DIN 16742 a ISO 20457
  • Stanovení tolerančního pole
  • CRIMS data v Moldflow – optimalizace smrštění vstřikovaného dílu

Více informací a registrace »