Quality suppliers in the automotive 2013

  • 28.11.2013 - 28.11.2013 | Trnava | Slovensko
Accept the invitation to first professional conference quality automotive suppliers 2013. One of the main organizers of the conference is to consider the automobile industry in the Slovak Republic.

 

Miesto konania:
hotel Holiday Inn, Trnava (oproti Trnavskej univerzite)
Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

Termín konania:
28. november 2013

Prihlášky:
Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 15. 11. 2013 e-mailom na adresu: vzdelavanie@masm.sk, alebo on-line na www.masm.sk
 
Viac informácií o konferencii a prihláška TU »

 

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary