• Home
  • Workshops
  • Preferential origin of goods in international trade in goods and its significance

Preferential origin of goods in international trade in goods and its significance

  • 31.03.2015 - 31.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Aim of the seminar you will learn the procedures for issuing and proofs of origin in the EU context of preferential trade between the European Union and certain countries. How to use the preferential advantages and how to determine if you are entitled to them and when.

Cieľová skupina: obchodné subjekty, podnikatelia, obchodujúci s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary