Plastko 2014

  • 05.03.2014

The aim of the conference is to present the results of research and development, innovation projects and outcomes evaluation of trends in polymer chemistry, plastics industry and other related aspects such as innovation or their finances.

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Datum: 8. – 9. duben 2014
Místo: Kongresové centrum Zlín

Víc informací  »

  • autor:
  • Plastikářský klastr
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary