Plastic Business Forum

  • 14.06.2010

SPK invites you to attend the following current events

Hungarian – Slovak Plastc Industry Research & Business Meeting
Téma: stretnutie spoločností pôsobiacich v oblasti plastikárskeho priemyslu  a príbuzných odvetí za účelom hľadania možností spolupráce
Organizátori: SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
North Hungarian Plastic Industry Cluster
ITD Investment and Trade Development Agency
Dátum: 17.06.2010
Miesto: Miskolc (Maďarsko)
K účasti je potrebné vyplnenie priloženého registračného formuláru, ktorý žiadajte priamo v kancelárii klastra.


Kooperačná burza saských dodávateľov pre automobilový priemysel
Projekt AUTO – SK ´10
V spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou pozývame na kooperačnú burzu za účelom nadviazania kontaktov slovenských a saských podnikov.
Organizátori: Slovensko – nemecká obchodná a priemyselná komora
Partner: SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dátum: 08.07.2010
Miesto: Bratislava
K účasti je potrebné vyplnenie priloženého registračného formuláru, ktorý žiadajte priamo v kancelárii klastra.

Kontakt:
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Vašinova 61, 949 01  Nitra
Ing. Zuzana Liptayová, tel.  +421 908 751 225
e-mail: klaster@spksk.sk, zuzana.liptayova@spksk.sk
www.spksk.sk

  • autor:
  • Ing. Zuzana Liptayová
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary