• Home
  • News
  • Optimization of plastic parts with the system VARIMOS

Optimization of plastic parts with the system VARIMOS

  • 17.07.2013

VARIMOS (Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System) is a system for virtual and real optimization of plastic parts, molds and technology.


Virtuální optimalizace
(na základě výpočtového jádra Cadmould 3D-F)

• Spolu s procesními parametry mohou variovat geometrické vlastnosti konstrukce (poloha vtoku, tloušťka stěn, žebra …).
• Skutečná optimalizace, při které bude matematickými metodami zajištěno, aby důležité parametry ležely ve středu „technologického okna“.
• Stabilizace výroby, minimalizace doby cyklu, minimalizace přídržné síly stroje atd.


Nastavení techn. parametrůKvalitativní změny sledovaných rozměrů a vlastností výrobku


Reálná optimalizace

• Systematické řízení procesu s předmětnou formou na vstřikovacím stroji.
• Doložitelná, výrobně spolehlivá kvalita dílů.
• Snadné převádění forem ze stroje na stroj, z firmy do jiné firmy.
 
Pro víc informací kontaktujte»
 
 
  • autor:
  • Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Plastic injection, plastic injection analysis, software Cadmould for analysis and optimization of plastic injection, plastic injection simulation.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary