• Home
  • Features
  • Optimal deployment of transient cooling pads cooling Z9645 / ...

Optimal deployment of transient cooling pads cooling Z9645 / ...

Optimal deployment of transient cooling pads cooling Z9645 / ...

New HASCO Z9645 transient cooling insert is a further development of the same element Z9641 / ... Due to its ergonomics is not only versatile, but also r nrýchlu and easy installation with minimal space.

Prechodová vložka môže byť zabudovaná do nástroja alebo na vonkajšiu stranu nástroja. Tesnosť zabezpečuje vnútorny diel z vitonu a zároveň garantuje tesnosť pri premostení viacerých na seba nadväzujúcich platní.

Svojou priamočiarou konštrukciou prietokového kanálu umožňuje táto prechodová vložka maximálny možný prietok a tým veľmi dobré chladenie nástroja. Svojou konštrukciou ako prietokový kanál, može byť optimálne zabudovaná do chladiaceho okruhu. Životnosť tesniaceho komponentu z vitonu zaručuje vonkajšie puzdro z mosadze.

HASCO 
  


Bližšie informácie:

Annette Lampe

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Germany
Tel. + 49 (0)2351/957-503

  • autor:
  • Annette Lampe
  • HASCO AUSTRIA GmbH

    HASCO AUSTRIA GmbH

    Normals, standard parts, hot runners, hot runner systems, plastic and rubber mold accessories, tempering and cooling, K-normals, P-normals, Z-normals.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary