Opinion of the European Economic and Social Committee

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on toy safety and repealing Directive 2009/48/EC

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES: C/2024/1577 (slovenská verze)

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary