• Home
  • News
  • Notice of temporary shutdown of production activities

Notice of temporary shutdown of production activities

  • 13.06.2013

Spolana Inc. announces temporary shutdown of all production due to flood.

Vážení obchodní přátelé,

V důsledku mimořádné povodňové aktivity v České republice a v souladu s ustanovením § 377 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákonník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchZ“) Vám s politováním oznamujeme, že v důsledku vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity na řece Labi, ke které došlo dne 2.6.2013, a aktuálnímu a zásadnímu ohrožení výrobního zařízení společnosti SPOLANA a.s. došlo dne 3.6.2013 v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů k odstavení veškerých výrob společnosti Spolana a.s.

Vzhledem k výše uvedenému nebude společnost Spolana a.s. schopna dostát svým závazkům z uzavřených smluv a bude nucena omezit, popřípadě úplně zastavit odběry surovin a dodávky výrobků, a to minimálně do 20.6.2013.

Společnost Spolana a.s. Vás bude neprodleně informovat o případných změnách výše uvedené situace, o omezení odběrů surovin a dodávek výrobků a o ukončení působení události Výšší moci na straně společnosti Spolana a.s.

  • autor:
  • Spolana a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary