• Home
  • News
  • Notice of change of business name

Notice of change of business name

  • 13.07.2011

Dear Sirs, Please note that from 1 7th 2011, changed the trade name of the company PLASTOCHEM, et al. s ro as follows: Omya Ltd.

Ostatné obchodné údaje zostávajú nezmenené.
 
Prosíme o zmenu vo Vašej evidencii a následne vo vystavovaní faktúr a ostatnej korešpondencie.

Omya s. r. o.
Hany Meličkovej 1e

SK-841 05 Bratislava

Tel: +421-2-65 316 965 Fax:+421-2-65 316 988 

  • autor:
  • Omya s.r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary