• Home
  • News
  • NATURPACK - closer to its clients

NATURPACK - closer to its clients

  • 14.06.2011

In the process of improving services to our clients, we opened new branches in Banska Bystrica and Kosice.

Pracovníci pobočiek Vám poskytnú profesionálny servis a komplexné informácie v oblasti riešenia zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadu z obalov.
Neváhajte a navštívte pracovníkov v novo otvorených pobočkách, ktoré sú k Vám najbližšie.


Pobočka B. Bystrica
                                            Pobočka Košice
Mária Molnárová                                                    Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
sales manager                                                       vedúca dislokovaného pracoviska


NATUR-PACK, a.s.                                               NATUR-PACK, a.s.
Kremnička 3                                                         Werferova 1
974 05 Banská Bystrica 5                                      040 11 Košice
Slovenská republika                                               Slovenská republika


tel:                +421-48-41 61 376                            tel, fax:          +421-55-68 53 085    
tel, fax:          +421-55-68 53 085                           mobil:            +421-917-905 902
mobil:            +421-917-678 843
e-mail:           molnarova@naturpack.sk                  e-mail:           mihalikova@naturpack.sk

viac informácií nájdete TU                                       viac informácií nájdete TU
  • autor:
  • NATURPACK
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary