• Home
  • Features
  • MOL has completed the construction of a new research and development center in Százhalombatte

MOL has completed the construction of a new research and development center in Százhalombatte

MOL has completed the construction of a new research and development center in Százhalombatte

MOL has opened a new polyol research and development center in Százhalombatta, Hungary, which will develop polyol products according to customer requirements. The research and development center is named after former MOL CEO György Mosonyi.

Systém experimentálnych reaktorov dodala a uviedla do prevádzky spoločnosť thyssenkrupp Industrial Solutions a je najmodernejší na svete. Približne 90% ostatných aktív v rámci projektu dodali maďarské spoločnosti. MOL a thyssenkrupp tiež uzavreli spoločnú dohodu o výskume a vývoji.

Stratégia Skupiny MOL do roku 2030 si kladie za cieľ zvýšiť podiel podnikania v oblasti petrochémie na výsledkoch celej skupiny. Tento cieľ pomôže dosiahnuť aj investícia vo výške 1,2 miliardy eur do komplexu Polyol v maďarskom meste Tiszaújváros. Na podporu tejto investície a napĺňanie potrieb zákazníkov založila spoločnosť MOL v rafinérii Duna výskumné a vývojové centrum. V centre vybudovanom s investíciou 10 miliónov eur bude pracovať 12 inžinierov a 7 technikov, ktorí budú mať k dispozícii najpokročilejší systém experimentálnych reaktorov na svete, vybudovaný a sprevádzkovaný spoločnosťou thyssenkrupp Industrial Solutions.

Spoločnosti MOL a thyssenkrupp tiež uzavreli dohodu o výskume a vývoji s cieľom uľahčiť vstup oboch spoločností na trh s polyolmi – spoločnosti thyssenkrupp ako poskytovateľovi technologických služieb a dodávateľovi inžinieringu, obstarávania a výstavby (EPC) a spoločnosti MOL ako výrobcovi a predajcovi polyolových produktov.

MOL ukončil výstavbu nového výskumného a vývojového centra v Százhalombatte 
  


Viceprezident pre Downstream Skupiny MOL Gabriel Szabó uviedol: „Výskumné a vývojové centrum nesie meno Györgyho Mosonyiho, zosnulého generálneho riaditeľa Skupiny MOL, ktorý sa významne angažoval v oblasti inovácií a pomenovaním centra sme vzdali hold jeho pamiatke. Ide o najmodernejšie laboratórium vybavené všetkým potrebným zariadením a prístrojmi. Hlavne však vynikajúcich odborníkov, ktorí zabezpečia, aby činnosti v oblasti výskumu a vývoja slúžili na vývoj produktov pre trh, ktoré budú vyrábané v komplexe Polyol v Tiszaújvárosi. Centrum je výnimočné nielen v rámci spoločnosti MOL, ale ako najpokročilejšie centrum pre výskum polyolov v celej strednej a východnej Európe má aj národný význam a veríme, že jeho vedecké výsledky budú hodnotné aj v medzinárodnom meradle.“

„Toto centrum spolu s našou dohodou o spoločnom výskume a vývoji je veľkým krokom vpred pri prieniku a udržaní sa na nových trhoch, na ktoré spoločnosť MOL mieri prostredníctvom komplexu Polyol. Tešíme sa na novú kapitolu našej spoločnej cesty a sme si istí, že toto partnerstvo bude dôležitým faktorom úspechu pri vývoji pokročilých a udržateľných technológií a produktov pre lepšiu budúcnosť,“ povedal Sami Pelkonen, generálny riaditeľ chemických a procesných technológií spoločnosti thyssenkrupp.

Výskumné a vývojové centrum sa bude orientovať na testovanie fyzikálno-chemických vlastností polyolov, a tiež na laboratórne skúšky a aplikačné experimenty s rôznymi typmi polyuretánovej peny vyrobenej z polyolov. Do júla 2022 vyvinie najmenej 10 druhov polyolov. Na porovnanie a validáciu výsledkov meraní plánuje spoločnosť spolupracovať s laboratóriami niekoľkých maďarských univerzít a nezávislými výskumnými inštitúciami. Táto spolupráca pomôže ďalej rozvíjať metodiky používané v výskumnom a vývojovom centre a zvyšovať vedomostnú základňu univerzít. Centrum ponúkne v nadchádzajúcich rokoch maďarskej aj medzinárodnej vedeckej komunite výnimočnú hodnotu.

V novo otvorenom výskumnom a vývojovom centre bude primárne prebiehať projekt spoločnosti MOL „Výskum a vývoj polyéterických polyolov s trhovým potenciálom“, ktorý podporí maďarský Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie sumou 483 269 279 forintov.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events