• Home
  • News
  • Meeting with a delegation of the Republic of Udmurtia MSV 2013 in Brno

Meeting with a delegation of the Republic of Udmurtia MSV 2013 in Brno

  • 19.08.2013

For the first time in its history, the Republic Udmurtskaya participate in the joint stand of the International Engineering Fair in Brno and the first to introduce potential partners in the Czech Republic and Slovakia at the special conference "Eurokontakt - Udmurtia REPUBLIC - industry, innovation and cooperation with the regions of the Czech Republic and Slovakia "on 8 10th 2013

Udmurtská republika oproti světově známým rodákům Čajkovského a Kalašnikova není v České republice příliš známá. Nicméně průmyslový inovační intelektuální potenciál a zeměpisná poloha nabízí českým podnikatelům dobré možnosti pro obchod a podnikání s tímto zajímavým regionem Ruské federace.

Ministra hospodářství Udmurtské republiky Michaila Zaitseva na jeho pracovní návštěvě České republiky a Rakouska doprovází delegace ředitelů inovačních firem regionu, které hledají partnery pro export, import a společnou výrobu, jak Udmurtské republiky, tak i Evropské unie. Poprvé ve své historii se Udmurtská republika zúčastní formou společného stánku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a poprvé se představí potenciálním partnerům v České republice a na Slovensku v rámci speciální konference „EUROKONTAKT - UDMURTSKÁ REPUBLIKA –– průmysl, inovace a kooperace s regiony České republiky a Slovenska“ dne 8. 10. 2013 a dále určitě stojí za zmínku např. inovativní, výkonné a úsporné vytápěcí zařízení s vysokou životností, výroba ultra silných, vysoce odolných pružin pro automobilový průmysl, inovativní značka Basalteco - čedičové vlákno pro výrobu kompozitů a další.

 

V souladu s rozhodnutím Ministerstva hospodářství Udmurtie z důvodu účasti Udmurtské republiky na MSV 2013 v Brně a v business misi udmurtských podnikatelů pod vedením ministra hospodářství Udmurtské republiky Michaila Zaitseva do České republiky a Rakouska v termínu 7.-12. 10. 2013 se formují databáze nabídek a poptávek českých, slovenských a rakouských firem, které mají zájem o obchodní spolupráci s Udmurtskou republikou, včetně exportu, importu, investic, transferu technologií a založení společných podniků, společné výroby a společného východu na trhy Ruské federace a třetích zemí.

Na vyžádání Vám zašleme přihlašovací formulář pro zařazení Vaší nabídky do databáze.

 

Podle ministra Zaitseva spolupráce s Udmurtskou republikou na jednu stranu nabízí prostřednictvím společné výroby a vývoje inovačních průmyslových technologií snadnější přístup na trhy Ruské federace, včetně sousedního Tatarstánu, Baškortostánu, Uralského regionu a dokonce na trhy dalších států, především do nedalekého Kazachstánu.

Naopak využití kvalitních inovačních výrobků a technologických řešení udmurtských firem může posílit konkurenceschopnost českých firem a nabízí zajímavé obchodní příležitosti pro trh Evropské Unie.

 

Mimo automatu Kalašnikova a hudby Čajkovského má Udmurtská republika co nabídnout. Více informací o možnostech spolupráce s Udmurtskou republikou a formování sítě partnerů v České republice a na Slovensku se dozvíte v rámci konference „EUROKONTAKT - UDMURTSKÁ REPUBLIKA –– průmysl, inovace a kooperace s regiony České republiky a Slovenska“ a na společném stánku Udmurtské republiky na MSV – stánek PAV A1 032.

 

Více informací o doprovázející delegaci podnikatelů udmurtského regionu, včetně jejich profilů, najdete na www.sp.cz/udmurtsko.html.

 

Oficiální koordinátor pracovní návštěvy ministra Zaitseva a delegace udmurtských podnikatelů v České republice a v Rakousku Vám rád poskytne další informace na následujících kontaktech:

Schwarz & Partner, spol. s r.o.

Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 278 654

E-mail: veletrhy@sp.cz

  • autor:
  • Lenka Kotllárová
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary