• Home
  • News
  • Kurt Bock will be the new Chairman of BASF

Kurt Bock will be the new Chairman of BASF

  • 03.06.2010

The Supervisory Board of BASF SE as the successor of Dr. Jürgen Hambrechta as Chairman of the Board appointed Dr. Kurt Bock (51).

Zastupujúcim predsedom predstavenstva sa stane Dr. Martin Brudermüller (49). Obe vymenovania nadobudnú účinnosť na konci valného zhromaždenia 6. mája 2011. „Kurt Bock prevezme vedenie BASF ako podnikateľ  s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Spoločne so svojimi kolegami z predstavenstva a globálnym tímom BASF bude naďalej pokračovať v úspechu BASF“, zdôraznil Dr. h.c. Eggert Voscherau, predseda dozornej rady BASF SE. O obsadení ďalších nástupcov v predstavenstve BASF SE rozhodne dozorná rada začiatkom roka 2011.

  • autor:
  • BASF
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary