• Home
  • News
  • ISO for Packaging and the Environment

ISO for Packaging and the Environment

  • 20.05.2013

In January 2013 have published new international ISO standards for packaging and the environment. They apply the methodology developed at European level in order to ensure a harmonized approach to global optimization, reuse, material recycling, energy recovery and composting containers.

ISO 18600 séria sa skladá z nasledujúcich noriem:


ISO 18601:2013, Obaly a životné prostredie - Všeobecné požiadavky na používanie ISO noriem v oblasti obalov a životného prostredia
ISO 18602:2013, Obaly a životné prostredie - Optimalizácia obalového systému
ISO 18603:2013, Obaly a životné prostredie - Opakované použitie
ISO 18604:2013, Obaly a životné prostredie - Recyklácia materiálu
ISO 18605:2013, Obaly a životné prostredie - Energetické využitie
ISO 18606:2013, Obaly a životné prostredie - Organická recyklácia

Začal proces na prijatie týchto ISO noriem ako zdvojených noriem CEN  (European Committee for Standardization), aby sa plne využila ich výhoda celosvetového prístupu, ktorý poskytujú, keďže sa jedná o prepojenie obalov a životného prostredia.

Nový pracovný materiál "Označovanie pre identifikáciu materiálu" bol tiež prezentovaný ISO pracovnou skupinou a jeho výsledkom by mala byť ISO Technická správa o označovaní a identifikácii materiálu.

 

www.naturpack.sk

  • autor:
  • Renáta Miháliková
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary