• Home
  • News
  • Investment and growth in economies around the world gain coated Slovnaft Group

Investment and growth in economies around the world gain coated Slovnaft Group

  • 02.06.2011

In the first quarter 2011 (Q1 2011) reached the Slovnaft Group due to favorable external conditions positive profit worth 28 million euros. The operating profit is adjusted for current cost of supplies, the value of which varies according to the price of oil on world markets.

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim zlepšenie prevádzkového výsledku bol priaznivý vývoj externého prostredia, najmä v podobe medziročne výrazne vyšších kótovaných cien motorových palív a základných plastov na medzinárodných burzách. Priemerná cena ropy vzrástla oproti prvému štvrťroku 2010 o 38 % a dosiahla 105 USD za barel. Nárast cien ropy a ropných produktov bol ovplyvnený okrem zvýšeného globálneho dopytu v dôsledku ekonomického oživenia vo svete aj stranou ponuky, na ktorú vplývala vyhrotená politická situácia a nepokoje v niektorých krajinách Blízkeho východu a Severnej Afriky.

Značný vplyv na hospodárenie mali aj kurzový zisk dosiahnutý na pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku a tiež pokračovanie dôslednej nákladovej disciplíny.
 „Na zlepšenie výkonnosti Skupiny SLOVNAFT sa okrem priaznivejšieho vývoja externého prostredia v ropnom priemysle podpísala aj investičná aktivita Skupiny z minulosti. Sme pripravení aj v nadchádzajúcom období podporovať výrobnú i predajnú aktivitu ďalšími kapitálovými výdavkami tak ako v prvom kvartáli tohto roka, keď spoločnosť preinvestovala 38 miliónov eur,“ povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

V prvom štvrťroku 2011 významná časť investícií v celkovej hodnote 33 miliónov eur smerovala na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zlepšenie kvality výrobného procesu. Časť investícií smerovala aj do zlepšenia a zefektívnenia predajnej aktivity na domácom a zahraničných trhoch.
Vplyvom vyššieho dopytu po motorových palivách a vďaka bezporuchovosti výroby v rafinérii spoločnosť spracovala v Q1 2011 takmer 1,5 milióna ton ropy, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o 104 kt (8 %). Z celkového množstva vyrobených ropných produktov vyše ¾ Skupina SLOVNAFT exportovala na zahraničné trhy najmä do Česka, Rakúska, Poľska, Nemecka, Talianska, Maďarska a iných krajín.

Celkový maloobchodný predaj pohonných hmôt na Slovensku sa v Q1 2011 zvýšil o 7 % v porovnaní s Q1 2010 pričom spotrebu palív pozitívne ovplyvnili okrem iných faktorov aj východisková porovnávacia báza z minulého roka a silná priemyselná a exportná aktivita slovenských firiem. Na strane druhej utlmujúcimi faktormi boli zvýšená sadzba DPH, rozšírenie spotrebnej dane na bio komponenty, silný samotný rast medzinárodných cien biozložiek ako i nový príspevok Správe štátnych hmotných rezerv na budovanie systému núdzových zásob ropy a ropných produktov.

Zvýšený predaj motorových palív na domácom trhu Skupinou SLOVNAFT bol tiež odrazom snahy spoločnosti o posilnenie lojality zákazníkov a iných aktivít určených na posilnenie vnímania kvality produktov a služieb.

Ku koncu marca 2011 Skupina SLOVNAFT zamestnávala 3633 ľudí a prevádzkovala na území Slovenska 209 čerpacích staníc.
  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary