Information Innovation Seminar

  • 28.04.2011

EurActiv.sk and National Agency for the Development of Small and Medium Enterprises (NADSME) cordially invite you to an innovative Information seminar within the project "Promoting innovation in Slovak small and medium sized enterprises". The seminar vysúpi with their contributions and Director Automotive Cluster Ing. Štefan Chudoba, PhD.

Informačný inovačný seminár o podpore inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch sa uskutoční dňa  12. mája 2011 v Hotely INKA, V. Clementisa 13, Trnava. Účasť na seminári je bezplatná. Seminár je určený pre podnikateľov, členov akademickej a vedecko-výskumnej obce

Bližšie informácie spolu s programom nájdete na pozvánke

Projekt sa realizuje v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorá od februára 2008 poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií  výskumu. Sieť združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou

  • autor:
  • Automobilový klaster – západné Slovensko
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary