• Home
 • News
 • FOR ECO - Exhibition recycling and recovery

FOR ECO - Exhibition recycling and recovery

 • 04.03.2011

Ppozývame you on the 7th edition of the biggest ecological exhibitions in Slovakia. \ r \ n3. - 6 May 2011, Banská Bystrica \ r \ nVÝSTAVNÝ SQUARE AREA OF FREEDOM

 • Špecializuje sa na prezentáciu komplexných ekologických služieb a produktov, pričom ako jediná na Slovenku kladie dôraz na odpadové hospodárstvo, zber a nakladanie s odpadom.
 • Súčasne ponúka kvalitný odborný a sprievodný program, ktorého súčasťou je 7. ročník konferencie Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadu. Pripravené sú odborné semináre, o ktoré sme i v predchádzajúcich ročníkoch zaznamenali zvýšený záujem.
 • Rozšírenou nomenklatúrou výstava ponúka širší záber pre prezentovanie Vašich produktov a služieb v ekológii a odpadovom hospodárstve.
 • Vystavované exponáty, prípadne služby môžete prihlásiť do súťaže TOP EKO - o najlepší dosiahnutý pokrok v recyklácii a zhodnocovaní odpadov.
 • Súbežne tematicky prepojenými výstavami sú 14. výstava stavebníctva PRO ARCH a 10. výstava regionálneho rozvoja PRO REGION.
 • Prostredníctvom Vašej prezentácie môžete osloviť zástupcov obecných a mestských úradov, vedúcich predstaviteľov krajských a obvodných úradov, manažérov firiem a spoločností podnikajúcich v oblasti ekológie, ochrany a starostlivosti o životné prostredie a manažérov firiem podnikajúcich v odpadovom hospodárstve.

Súbežné výstavy:

» Pro Arch
» Pro Region
» Úžitkové vozidlá

 

ODBORNÝ  PROGRAM nájdete na www.bbexpo.sk

 • autor:
 • BB EXPO spol. s r.o.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary