Expansion of the Candidate List (KS) by nine substances

On 17 January 2023, the Candidate List (CS) was expanded to include nine more substances of very serious concern (SVHC substances).

KS obsahuje nyní celkem 233 SVHC látek, nově přidané SVHC látky jsou:
Barium diboron tetraoxide (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2);
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (EC 201-236-9, CAS 79-94-7);
Perfluoroheptanoic acid and its salts (-, -);
1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1);
4,4'-sulphonyldiphenol (bisphenol S; BPS) (EC 201-250-5, CAS 80-09-1);
Isobutyl 4-hydroxybenzoate (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3);
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof ( -, -);
Reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine (EC 473-390-7, -);
Melamine (EC 203-615-4, CAS 108-78-1).

Více informací viz webová stránka agentury ECHA: ECHA/NR/23/02 a číslo rozhodnutí ECHA: D(2022)9120-DC

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců (od data jejich zařazení na KS), pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

–   látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních,

–   látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary