• Home
  • News
  • ENVI-PAK, a member of Pro Europe, is inviting the public to professional Pro International Congress of Europe in Brussels

ENVI-PAK, a member of Pro Europe, is inviting the public to professional Pro International Congress of Europe in Brussels

  • 16.09.2010

5th International PRO EUROPE Congress, which is entitled "Green Dot 2010: the Green Economy in Action" held on 7 and 8 October 2010 in the Congress Centre Square in Brussels, Belgium under the auspices of Janez Potocnik, European Commissioner for the Environment. The congress will focus on the relationship between resource management and disposal of waste, and also how high-quality implementation of the principle of producer responsibility, contributing to an important shift towards the green economy - and the political and commercial terms.

Na kongrese budú diskutované témy: 

Potreba implementácie a udržania zelenej ekonomiky štátmi EÚ
Pohľad na súčasný i budúci legislatívny rámec EÚ a dostupných nástrojov k ďalšiemu „ozeleneniu“ ekonomiky. Interakcia medzi legislatívna činnosťou a dobrovoľnými aktivitami podnikov.
 
Obaly a nakladanie s ostatnými odpadmi
Preskúmanie efektívnosti využívania prírodných zdrojov a recyklácie vo vzťahu k ekonomickému rastu. Diskutovať sa bude i o príležitostiach a výzvach nových obalových materiálov a dizajnu.
 
Zodpovednosť výrobcov – 20 rokov od jej vzniku

Pohľad na prínos tohto princípu k ekologizácii hospodárstva a udržateľnému rastu, a to nielen v rámci podnikania, ale aj inými formami, ako je podpora environmentálneho vzdelávania a občianstva.
 
V minulosti sa stal kongres PRO EUROPE očakávanou a vyhľadávanou príležitosťou pre stretnutie expertov zaoberajúcich sa súčasnou obalovou a odpadovou politikou EÚ a jej dopadov na životné prostredie.

Presný program kongresu je na internetovej stránke http://www.proeurope-congress.com/ . Účasť na kongrese je bezplatná.

Mgr. Katarína Kretter

 

  • autor:
  • ENVI-PAK
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary