• Home
  • News
  • Delegation of powers of the Ministry

Delegation of powers of the Ministry

  • 19.07.2010

Since the dissolution of the Ministry of Environment (MoE SR) to the first July 2010 you are hereby informed that the role of the Ministry takes a new Ministry of Agriculture, Environment and Regional Development.

Využívanie financií z eurofondov, ako aj iných zdrojov zahraničnej finančnej pomoci bude od 1. júla koordinovať Úrad vlády SR. Nová koalícia však už avizovala opätovné vytvorenie samostatného ministerstva životného prostredia.
Prenos kompetencií na nové ministerstvo upravuje v § 40e novela kompetenčného zákona č. 37/2010 Z.z.
(1) Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.
Celú novelu kompetenčného zákona si môžete stiahnuť v prílohe:
  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary