• Home
  • News
  • Decree of the backup packages for beverages published in the Official Gazette

Decree of the backup packages for beverages published in the Official Gazette

On 25 March 2011 was published in the Collection of Laws Order Ministry of the Environment. 81/2011 Coll backup, containers for beverages.

Vyhláška upravuje:

-  výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly,

- zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohy za ne.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1.4.2011.

Celé znenie vyhlášky nájdete na našej webovej stránke v sekcii "Legislatíva" ale si ju môžete stiahnuť priamo TU.

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary