• Home
  • News
  • Decree ME Nr. 283/2001 Z. z. the annotation process

Decree ME Nr. 283/2001 Z. z. the annotation process

  • 08.04.2013

The Ministry of Environment has moved on 26.3.2013 for interdepartmental comment an amendment to Decree 283/2001 Z. of. implementing certain provisions of the waste with the 16th comment April 2013.

Návrh vyhlášky sa týka najmä podnikateľov, ktorí majú postavenie pôvodcu odpadu a u ktorých vzniká povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva. Návrh môže mať vplyv aj na subjekty, ktoré vykonávajú zhodnocovanie odpadu resp. na vybraných výrobcov, ktorí sa rozhodnú žiadať o udelenie nových súhlasov, tento vplyv je primárne administratívny. Ďalšiu skupinou podnikateľov, kde sa môže prejaviť vplyv, predstavujú spracovatelia použitých batérií a akumulátorov vzhľadom na doplnenie požiadaviek a spracovanie a recykláciu, držitelia biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.

Navrhovaná účinnosť novely: 1. máj 2013.

Celý text novely je možné stiahnuť na našej webovej stránke v časti pripomienkové konania:http://www.naturpack.sk/legislativa/pripomienkove-konania/

  • autor:
  • Michal Sebíň
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary