• Home
  • News
  • Current issues of technical implementation of EU law in international trade in goods

Current issues of technical implementation of EU law in international trade in goods

  • 12.04.2013

UMS SCCI and Nitra Regional Chamber invites you to a seminar that aims to provide up to date information on legislation and technical regulations EU conformity and peer conformity recognized in the marketing of technical products on the internal market of the EU, the EEA market in the EU accession countries.

Seminár má  prispieť k zvýšeniu právneho povedomia a odbornej spôsobilosti podnikateľov o uplatňovaní technikých predpisov pri príprave a realizácii zahranično-obchodných  prípadov, priniesť aktuálne informácie o povinnostiach podnikateľských subjektov vyplývajúcich z technických predpisov EÚ, týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov a ich uvádzania na Jednotný trh EÚ a pri medzinárodnom obchodde SR s tretími krajinami a umožniť podnikovým manažérom MaSP, výmenu skúseností a konzultovať prakické otázky a problémy z danej oblasti s kompetetnými odborníkmi.

Seminár je určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú určené technické výrobky na vnútorný trh EÚ, v EHP a na trh v pridružených krajinách k EÚ (t.j. výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia a distribútori);

Dátum konania:      

18. apríl  2013 (štvrtok)

Miesto konania:      

Nitra, Akademická 4, AGROINŠTITÚT Nitra   

  • autor:
  • SOPK
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - an independent representative of a market economy, which protects the interests of businesses, promotes the development and expansion of European national and global dimension, notably through the influence of the business environment.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary