• Home
  • News
  • Croatia-Slovakia business forum to change the date of the 20.05.2010!

Croatia-Slovakia business forum to change the date of the 20.05.2010!

  • 06.05.2010

Seminar on entrepreneurship in Croatia and cooperation talks with Croatian entrepreneurs.

Kooperačné rokovania budú nasledovať po prednáške o  podnikateľskom prostredí v Chorvátsku.  
Spoluprácu u nás hľadá a ponúka 35 chorvátskych podnikateľov rôzneho zamerania. Od strojárskeho a stavebného priemyslu, cez potravinársky a poľnohospodársky priemysel, výrobu plastov, kože i kozmetiky. 
Slovensko-chorvátske business fórum sa koná 21. 5. 2010 v budove Kerametalu, a.s., zasadacia miestnosť, Jašíkova 2, 826 73 Bratislava. V spolupráci s BRK SOPK ho pripravili Chorvátske veľvyslanectvo v Bratislave s Obchodno-ekonomickým oddelením v Záhrebe a záhrebskou obchodnou komorou.
Viac informácií o slovensko – chorvátskom business fóre nájdete na stránke:  http://ba.sopk.sk/
 
Prípadne  prosíme kontaktovať Ing. Ivanu Fajčíková, 02/4829 1247, email: ivana.fajcikova@sopk.sk 
  • autor:
  • SOPK
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary