• Home
 • News
 • Conference of Local Government and the separate collection of 2011 - Invitation

Conference of Local Government and the separate collection of 2011 - Invitation

 • 22.09.2011

Expected changes and challenges in waste management authorities in 2012

 • Nový zákon o odpadoch

 • Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015

 • Evidencia nakladania s odpadmi a jej kontrola

 • Nakladanie s BIO odpadom


Konferencia sa uskutoční 29. septembra 2011 v hoteli Kaskády,  Sliač – Sielnica.

Prezentácia účastníkov je od 8:30 hod., program konferencie začína o 9:00 hod.

Konferencia je spojená so slávnostným odovzdávaním cien pre najlepšie separujúce mestá a obce, ktoré budú odmenené finančnými cenami v celkovej výške 10 500 EUR.

 

Konferencia je organizovaná s podporou Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.


PROGRAM


1. Blok:

 • Separovaný zber a jeho podpora v mestách a obciach na Slovensku
 • Návrh zákona o odpadoch jeho vplyv na odpadové hospodárstvo v miestnych samosprávach
 • Zákonná evidencia nakladania s odpadmi, dodržiavanie odpadovej legislatívy, kontroly samospráv, najčastejšie chyby a sankcie
 • Program odpadového hospodárstva 2011 – 2015 a jeho dopad na samosprávu


2. Blok:

 • Budúcnosť financovania separovaného zberu v mestách a obciach
 • Zhodnotenie vývoja priamej finančnej podpory separovaného zberu za uplynulé obdobie, vízie do budúcnosti
 • BIO odpad – výzva na najbližšie obdobie, príklady riešenia

 

Diskusia

3. Blok:

 • V yhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce

Slávnostná recepcia

 

Vložné

Účasť na konferencii je pre samosprávu BEZPLATNÁ, účastnícky poplatok pre ostatné subjekty je 100 EUR. Počet účastníkov je limitovaný, účastníci z radov samospráv sú uprednostňovaní.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR »

 

 • autor:
 • ENVI-PAK - oprávnená organizácia
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary